Kategorien
Trần Ngọc Tân
10,00 € 10,00 € 10.0 EUR
18.03.2004
Oberschulabschluss
Koch
Nordrhein Westfalen
B1-Prüfung: 20.06.2023
Tạ Thị Kiều Linh
10,00 € 10,00 € 10.0 EUR
02.08.2003
Oberschulabschluss
Pflege
Düsseldorf
B1-Prüfung:10.10.2023
Phùng Tường Vy
10,00 € 10,00 € 10.0 EUR
16.05.2004
Oberschulabschluss
Pflege
Nordrhein Westfalen
B1-Prüfung: 15.06.2023