Kategorien
Trần Thị Hiền Thương
10,00 € 10,00 € 10.0 EUR
02.02.2004
Oberschulabschluss
Pflege
Frankfurt
B1-Prüfung: 02.08.2023
Tô Quốc Cường
10,00 € 10,00 € 10.0 EUR
26/08/2004
Oberschulabschluss
Koch
Frankfurt
B1-Prüfung: 15.06.2023