Kategorien
Hoàng Thị Hoài Thư
10,00 € 10,00 € 10.0 EUR
29/08/2004
Oberschulabschluss
Pflege
Brandenburg
B1-Prüfung: 15.06.2023
Cao Thị Thúy Huyền
10,00 € 10,00 € 10.0 EUR
02.08.2004
Oberschulabschluss
Restaurantfachfrau
Brandenburg
B1-Prüfung:15.06.2023